Een vertrouwenspersoon is een belangrijk onderdeel van een gezonde en veilige werkomgeving. Bij organisaties fungeren wij als vertrouwenspersoon voor medewerkers die geconfronteerd worden met problemen of situaties waar ze zich niet prettig bij voelen. Onze rol is om medewerkers te ondersteunen, te adviseren en te begeleiden, zodat zij hun klachten of problemen kunnen bespreken in een veilige en vertrouwelijke omgeving.

Onze vertrouwenspersoon fungeert als een neutrale en onafhankelijke partij. Wij staan medewerkers bij, ongeacht hun positie binnen de organisatie en ongeacht of hun klachten of problemen betrekking hebben op de werkomgeving of op persoonlijke aangelegenheden. Wij luisteren naar de klachten van de medewerker, bieden ondersteuning en geven advies over mogelijke oplossingen.

Ons doel is om medewerkers te helpen bij het vinden van een oplossing waar zij zich comfortabel bij voelen. Dit kan variëren van het bieden van praktische oplossingen tot het verwijzen naar externe hulpverleners. Wij werken ook samen met het management van de organisatie om ervoor te zorgen dat er op een adequate manier wordt omgegaan met klachten of problemen.

In sommige gevallen kan een vertrouwenspersoon ook betrokken zijn bij interne onderzoeken, zoals onderzoek naar gedragingen die in strijd zijn met de code of ethiek van de organisatie. Onze rol hierbij is om de medewerker in kwestie te ondersteunen en te adviseren tijdens het onderzoek en om ervoor te zorgen dat het onderzoek eerlijk en onafhankelijk verloopt.

Het belangrijkste is dat wij als vertrouwenspersoon er zijn voor medewerkers en hen helpen bij het aanpakken van problemen of situaties waarmee ze geconfronteerd worden. Wij bieden een luisterend oor, ondersteuning en advies op een professionele en vertrouwelijke manier.